Contact‎ > ‎

Acte Necesare

CONTUL UNIC DE AMENZI, care s-a deschis in Trezorerie, in conformitate cu Ordinul 7166/2017, modificat prin Ordinul 7299/2017

Contul este urmatorul :

                          RO35TREZ36921A470400XXXX
                              Trezoreria Municipiului Brad