Educatie

Pe teritoriul administrativ al comunei Vaţa de Jos funcţionează 7 şcoli şi 2 grădiniţe, astfel repartizate:

  • Vaţa de Jos – o şcoală generală clasele I – VIII şi o grădiniţă

  • Târnava de Criş – o şcoală primară clasele I – IV şi o grădiniţă

  • Birtin – o şcoală primară clasele I – IV

  • Căzăneşti – o şcoală primară clasele I – IV

  • Brotuna – o şcoală primară clasele I – IV

  • Prăvăleni – o şcoală primară clasele I – IV

  • Ciungani – o şcoală primară clasele I – IV


Personal didactic total - persoane 41

Personal didactic in învăţământ preşcolar - persoane 2

Personal didactic in învăţământ primar si gimnazial - persoane 39


Din totalul populaţiei de 10 ani şi peste, 32,08% din populaţie a absolvit o formă de învăţământ, superior de lungă durată (1,81%), superior de scurtă durată (0.32%), postliceal sau de maiştri (2,01%), liceal (12,59%) sau profesional şi de ucenici (15,35%). Restul de 67,92% reprezintă persoane cu studii gimnaziale (32,36%), primare (25,58%) sau fără studii, nedeclarat (9,98%).