Proiecte Investitionale

Strategia de dezvoltare a comunei Vata de Jos 2014 - 2020

  Stimaţi locuitori ai comunei Vaţa de Jos,

   Am deosebita plăcere să vă prezint Strategia de Dezvoltare a Comunei Vaţa de Jos pentru perioada 2014 - 2020 şi sper ca această strategie să ofere o imagine cât mai clară a obiectivelor pe care administraţia locală şi le-a fixat în următorii 7 ani. Această strategie reprezintă rezumatul muncii depuse de echipa de consultanţi şi de Comitetul de Dezvoltare constituit.
  Procesul participativ de elaborare a stimulat energia cetăţenilor, a sectorului privat, a ONG-urilor şi a autorităţii locale. Rezultatul este o strategie coerentă, care cuprinde un plan concret de proiecte, ce oferă o garanţie reală a faptului că au fost atinse necesităţile comunităţii noastre şi că va fi adusă o contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă a comunei Vaţa de Jos.
  Fiecare generaţie înfruntă alte provocări şi are responsabilităţi diferite, acest lucru s-a putut vedea de-a lungul istoriei. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a dezvolta o societate durabilă, căreia să îi asigure, pe lângă minimul de condiţii pentru o viaţă decentă şi sănătoasă şi posibilitatea de dezvoltare proprie. Lucrând împreună, avem acum ocazia de a asigura tuturor cetăţenilor comunei Vaţa de Jos, accesul la bunăstare, dezvoltând toate sectoarele de activitate din cadrul comunităţii noastre, în vederea creării unui viitor mai bun, mai durabil.
  Doresc astfel, să le mulţumesc tuturor participanţilor care au contribuit la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Vaţa de Jos 2014 - 2020.
Fiind un document care conţine proiecte ce urmează a fi aplicate în următorii 7 ani, ne-am propus să monitorizăm înde-aproape implementarea lor, ţinând astfel seama de dorinţele cetăţenilor din comuna Vaţa de Jos.
  Această strategie se adresează atât locuitorilor comunei Vaţa de Jos, cât şi turiştilor şi posibililor investitori. Sper să vă facă plăcere să parcurgeţi aceste informaţii despre comuna noastră şi să vă alăturaţi eforturilor noastre de a dezvolta locul în care trăim.
Milu FOLESCU,
Primarul comunei Vaţa de Jos

Strategia de dezvoltare a comunei Vata de Jos 2014 - 2020

1. CUPRINS: click aici
2. INTRODUCERE: click aici
      
Componenţa Comitetului de Dezvoltare Strategică 
      Organigrama 
      Contextul Strategiei de Dezvoltare a comunei Vaţa de Jos
3. I. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE: click aici
       1.1. Aşezare geografică 
       1.2. Suprafaţa şi caracteristicile administrative teritoriale 
       1.3. Situaţia socio-economică
4. II. ANALIZA SWOT : click aici
5. III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
       3.1. Parteneriatul: click aici 
       3.2. Viziunea şi obiectivele strategiei: click aici 
       3.3. Domeniile majore de intervenţie: click aici
           3.3.1. Economie și mediul de afaceri: click aici
           3.3.2. Infrastructură şi mediul înconjurător: click aici 
           3.3.3. Agricultură, dezvoltare rurală şi Turism: click aici 
           3.3.4. Social şi Resurse Umane: click aici 
           3.3.5. Educaţie, cultură şi sport: click aici 
6. IV. BUGETUL STRATEGIEI: click aici 
7. V. MONITORIZARE ŞI EVALUARE: click aici

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE- COMUNA VATA DE JOS,, - JUDETUL HUNEDOARA

D.C. 173: VATA DE JOS – PRAVALENI - CIUNGANI, SECTOR : km 3+300-km 13+300

D.C. 172: VATA DE JOS – BIRTIN, SECTOR : km 0+000 - km 4+030.

  

  1. Amplasamentul investiţiei

    Vata de Jos este o comună situata în partea de nord vestica a judeţului Hunedoara, este poarta de intrare dinspre vest spre inima Tarii Motilor, Zarandului, cuprinde depresiunea formata de cursul Crisului Alb. Comuna Vata de Jos este cea mai mare din Zarand.

    Vata de Jos este satul de centru de comuna, o importanta statiune balneoclimaterica.

Drumurile care fac acestui proiect sunt:

D.C. 173: VATA DE JOS – PRAVALENI - CIUNGANI, SECTOR : km 3+300-km 13+300

D.C. 172: VATA DE JOS – BIRTIN, SECTOR : km 0+000 - km 4+030

    2. Titularul investitiei

      Comuna Vata de Jos

    3. Beneficiarul investitiei

Comuna Vata de Jos

   4. Informatii generale privind proiectul

- Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

 Comuna Vata de Jos este o unitate administrativa bine conturata, cu un specific economic determinat de conditiile naturale, (relief deluros) apropierea de magistralele rutiere internationale,DN 76; DN74, ii ofera comunei avantaje economice.

    Vata de Jos este o statiune turistica situata in judetul Hunedoara   la 19 km distanta de municipiul Brad si 7 km distanta fata de granita cu judetul Arad. Este situata in zona de deal si are forma unei "cupe' inconjurata de dealuri inalte si impadurite. Statiune Vata de Jos este celebra pentru apele sale termale cu proprietati curative deosebit de eficiente.

Comuna Vata de Jos, promotorul acestui proiect, solicită modernizarea drumului comunal D.C. 173:

VATA DE JOS – PRAVALENI - CIUNGANI, sector : km 3+300-km 13+300

D.C. 172: VATA DE JOS – BIRTIN, Ssector : km 0+000 - km 4+030 drumuri situate in intravilanul/ extravilanul localitatilor Vata de Jos, Pravaleni, Ciungani, Birtin, prin corecţii ale aliniamentelor geometrice în plan, profil longitudinal şi transversal, păstrându-se cât mai mult posibil traseul drumului existent.

    Elementele geometrice ale drumurilor, nu au caracteristicile unui clasificări drum de categoria a V-a. Starea actuală a drumurilor este proasta, starea de viabilitate existenta este total necorespunzatoare pentru desfasurarea Drumurile au structura dintr-o pietruire usoara 10..15cm grosime neuniforma si neomogena,contaminata cu argila. Latimea partii carosabile existente este variabila 2.50… 4m cu marginile neuniforme.

Cetatenii comunei, pentru a face practicabile aceste drumuri in perioadele umede (toamna, iarna, primavara) au imprastiat material granular divers, pus doar pe anumite portiuni, in perioade diferite de-a lungul timpului, cu totul neprofesionist si neautorizat. Materialul granular imprastiat pe unele portiuni pentru a impiedica impotmolirea vehiculelor este necorespunzator pentru o pietruire.

Acestea sunt motivele care au impus ca documentatia tehnico-economica aferenta investitiilor publice, intocmita pentru modernizarea drumurilor (conform HG nr.28/2008), sa fie Studiu de fezabilitate (SF), si nu Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI).

In prezent, circulatia este greu practicabilă în perioadele umede, (toamnă, iarnă, primăvară), când apa colectată de gropi şi denivelări degradeaza mai mult platforma strazilor, producand fagase adanci. Scurgerea necorespunzătoare a apelor pluviale, lipsa şanţurilor de scurgere şi colectare a contribuit la degradarea unor segmente de drum. In plan razele curbelor de racordare sunt sub limitele admise de normele tehnice în vigoare, periclitând siguranţa circulaţie rutiere.