Proiecte / Hotarari

Anul 2018
 • privind HCL nr. 8 - 13 din 02.2018 Nr: 8 - 13 (Adaugat la data 28.02.2018) Vizualizare
  • privind HCL nr. 03 din 25.01.2018 Nr: 03 (Adaugat la data 25.01.2018) Vizualizare
   • privind HCL nr. 01 - 07 din 25.01.2018 Nr: 01 - 07 (Adaugat la data 25.01.2018) Vizualizare
    Anul 2017
    • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vata de Jos Nr: 56 (Adaugat la data 22.12.2017) Vizualizare
    • privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 32 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vata de Jos a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului local Vata de Jos Nr: 52 (Adaugat la data 22.12.2017) Vizualizare
     • privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentruanul fiscal 2018 la nivelul comunei Vata de Jos Nr: 51 (Adaugat la data 22.12.2017) Vizualizare
      • privind aprobarea organigramei si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului Nr: 33 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
      • privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vata de Jos a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului local Vata de Jos Nr: 32 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
       Anul 2014
       • privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Vata de Jos, Judetul Hunedoara pentru perioada 2014 - 2020 Nr: 10 (Adaugat la data 07.02.2014) Vizualizare
        • privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru executarea unor lucrari de investitii si reparatii la obiective de interes local in comuna Vata de Jos, Judetul Hunedoara Nr: 9 (Adaugat la data 07.02.2014) Vizualizare
         • privind stabilirea Programului anual al achizitiilor publice Nr: 8 (Adaugat la data 07.02.2014) Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
          • privind aprobarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2014 Nr: 7 (Adaugat la data 07.02.2014) Vizualizare
           • Proiect de buget an 2014 Nr: f.n. (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
            • privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Vata de Jos pentru data de 05.02.2014 ora 16:00 Nr: 14 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
             • privind aprobarea Planului de actiuni pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole al comunei Vata de Jos Nr: 6 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare Vizualizare
              • privind aprobarea Actului aditional la Contractul de administrare nr. 1 / 2012 incheiat cu Directia Silvica Hunedoara Nr: 5 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
               • privind aprobarea "Planului de lucrari de interes local" care se va realiza cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social pe anul 2014 Nr: 4 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare Vizualizare
                • privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor, al comunei Vata de Jos, jud. Hunedoara Nr: 3 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                 • privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a tronsonului din drumul comunal DC 172 Nr: 2 (Adaugat la data 22.01.2014) Vizualizare Vizualizare
                  • Privind aprobarea revocarii hotararii Consiliului Local nr. 38 / 2013 Nr: 1 (Adaugat la data 22.01.2014) Vizualizare