Achizitii publice

ANUNŢ DE PARTICIPARE Nr. 1447/11.06.2019 la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2019: click aici
Ghidul Solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte - ANEXĂ la H.C.L. nr. 23/2019: click aici
- Program anual cu Nr. 1448/11.06.2019 pentru acordarea de finanţări nerambursabile în condiţiile Legii nr. 350/2005: click aici

- ANUNT DE ATRIBUIRE nr. 1557 din 27.06.2018 a contractului de finantare nerambursabila incheiat intre comuna Vata de Jos si beneficiarii de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei Vata de Jos pentru anul 2018, in domeniul - servicii recreative si sportive; servicii religioase, conform prevederilor Legii 350 / 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non-profit de interes general: click aici

- ANUNŢ DE PARTICIPARE Nr. 1049/24.04.2018 la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2018: click aici
- Ghidul Solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte: click aici
PROGRAM ANUAL pentru acordarea de finantari nerambursabile in conditiile Legii nr. 350/2005: click aici

Rezultatele sesiunii privind depunerea cererilor de acordare de 
finantare nerambursabila de la Bugetul Local al comunei Vata de Jos 

    In urma depunerii cererilor privind acordarea de finantare nerambursabila de la Bugetul Local al comunei Vata de Jos, conform Legii 350/2005, si in urma analizei acestora de catre Comisia numita prin Dispoziția nr.67/2017, au fost aprobate spre finantare urmatoarele proiecte pentru anul 2017:

- Asociatia Sportiva Ponorul vata de Jos- 10000 lei;
- Parohia Ortodoxa Romana Vata de Jos-20000 lei;
- Parohia Ortodoxa Romana Basarabasa – 55000 lei;
- Parohia Ortodoxa Romana Ociu - 10000 lei;
- Parohia Ortodoxa Romana Tarnava de Cris – 50000 lei;
- Parohia Ortodoxa Romana Birtin- 10000 lei;
- Parohia Ortodoxa Romana Pravaleni- 10000 lei;
- Cultul Crestin Baptist-Biserica Crestina Baptista “Emanuel”Tirnava de Cris - 5000 lei

COMISIA: Presedinte: Bad Florin 
Secretar: Mursa Lucia 
Membrii: Budau Paulin 
Costea Daniela 
Voica Dacian 
Coman Ionel 
Simon Voicu 


ANUNŢ DE PARTICIPARE Nr. 1280/05.05.2017 la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2017: click aici

Ghidul Solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte, ANEXĂ la H.C.L. nr. 11/2017: click aici

PROGRAM ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 350/2005: click aici


Organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru:

- concesionarea unui teren extravilan din domeniul public al comunei Vata de Jos in suprafata de 110 ha situat in comuna Vata de Jos (zona Ponor).

Licitatia va avea loc in ziua de 15.05.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Vata de Jos, str.calea Crisului, nr.18, jud.Hunedoara cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini. Caietul de sarcini este in suma de 50 lei si se poate procura de la sediul Primariei comunei Vata de Jos. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0254681054.

PRIMAR, 
FOLESCU MILU

Nr. 1355/08.04.2016 
1. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al comunei Vața de Jos, în anul 2016 sunt:
- Servicii recreative şi sportive;
- Servicii religioase.
2. Suma totală de la bugetul general al comunei Vața de Jos şi aprobată pentru anul 2016 este de 195.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:
- Servicii recreative şi sportive - 35.000 lei;
- Servicii religioase - 160.000 lei.
3. Acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul general al comunei Vața de Jos pentru anul 2016 se va realiza într-o singura sesiune, in luna mai 2016. În această sesiune termenul limită de depunere a cererilor cu documentaţiile aferente, la sediul Primăriei comunei Vața de Jos – secretariat, din comuna Vața de Jos, strada Calea Crișului, nr. 18, judeţul Hunedoara,este data de 09.05.2016.

PRIMAR 
Prof.Folescu Milu

Nr. 1441/14.04.2014

   la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2016
1. Autoritatea Contractantă: Comuna Vata de Jos, cu sediul în comuna Vata de Jos, strada Calea Crisului, nr. 18, judeţul Hunedoara, codul poştal 337500, telefon 0254/681054, Fax: 0254/681055, Cod fiscal: 4521389, e-mail: primariavata@gmail.com
2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat.
3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2016.
4. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei comunei Vata de Jos, strada Calea Crisului, nr. 18, judeţul Hunedoara, Compartimentul Relaţii Publice, telefon 0254/681054 şi de pe site-ul instituţiei www.primariavatadejos.ro.
5. Solicitantul va depune cererea cu documentaţia aferentă prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei comunei Vata de Jos – SECRETARIAT, din comuna Vata de Jos, strada Calea Crisului, nr. 18, judeţul Hunedoara, până la data de 09.05.2016, ora 10.00 în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului.
6. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Dispoziția nr.14/2016 a primarului Comunei Vata de Jos, în data de 09.05.2016,ora 12.00..
7. Secretariatul comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Vata de Jos, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
8. Domeniul de activitate, suma totală alocată şi sesiunile de depunere a documentaţiilor sunt cele prevăzute în Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile acordate de bugetul general al comunei Vata de Jos pentru anul 2016.
9. Anuntul de participare si programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile in cond.Legii nr.350/2005, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr.71/2016

PRIMAR 
Prof. Folescu Milu

Invitatie de participare nr. 1095 / 18.03.2016 la achizitiile directe de executie de lucrari_reparatii drumuri, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara: click aici
Invitatie de participare nr. 1094 / 18.03.2016 la achizitiile directe de executie de lucrari_reparatii poduri, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara: click aici

- Program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile în condiţiile legii nr. 350/2005 
1. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al comunei Vata de Jos, în anul 2015 sunt:
- Servicii recreative şi sportive;
- Servicii religioase.
2. Suma totală de la bugetul general al comunei Vata de Jos şi aprobată pentru anul 2015 este de 185.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:
- Servicii recreative şi sportive - 30.000 lei;
- Servicii religioase - 155.000 lei.
3. Acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul general al comunei Vata de Jos pentru anul 2015 se va realiza într-o singura sesiune, in luna mai. În această sesiune termenul limită de depunere a cererilor cu documentaţiile aferente, la sediul Primăriei comunei Vata de Jos – secretariat, din comuna Vata de Jos, strada Calea Crisului, nr. 18, judeţul Hunedoara. click aici

ANUNŢ DE PARTICIPARE Nr. 844/20.04.2015 la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2015: click aici

- ANUNŢ DE PARTICIPARE nr. 712 / 11.03.2014 la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2014 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat: click aici

- Invitatie de participare nr. 578 / 25.02.2014 privind modalitatea de achizitie publica prin cumparare directa pentru atribuirea contractului de achizitie publica “Servicii de consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu OMFP nr.946 / 2005”: click aici

Invitatie de participare nr. 430 / 13.02.2014 privind modalitatea de achizitie publica prin cumparare directa pentru atribuirea contractului de achizitie publica “Servicii medicale pentru supravegherea sanatatii angajatilor”: click aici

ANUNTUL DE LICITATIE  Inchiriere spatiu in suprafata de 8,75 mp in vederea amplasarii Retelei de comunicatii electronice si a echipamentelor: click aici

ANUNTUL DE LICITATIE concesionarea suprafetei de 27,1387 HA pasune comunala in zona “PONOR”: click aici 

- Rezultatele sesiunii privind depunerea cererilor de acordare de finantare nerambursabila de la Bugetul Local al comunei Vata de Jos:  click aici

- Anunt de participare la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2013: click aici