Programul anual al achizitiilor publice

ANUNŢ DE PARTICIPARE Nr. 1447/11.06.2019 la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2019: click aici
Ghidul Solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte - ANEXĂ la H.C.L. nr. 23/2019: click aici
- Program anual cu Nr. 1448/11.06.2019 pentru acordarea de finanţări nerambursabile în condiţiile Legii nr. 350/2005: click aici