Integrare Europeana

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA

Preocuparile primarului, functionarilor primariei, consilierilor locali si in general ale comunitatii au vizat gasirea unor surse extrabugetare pentru derularea unor investitii de stricta utilitate.


Astfel, prin proiectul SAPARD, masura 2.1 „Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale” s-a realizat „Modernizare drumuri comunale – comuna VATA DE JOS: DC1:DN 76-BROTUNA; DC1A:DN76-TIRNAVA DE CRIS; DC172:DN76 – BIRTIN-TATARASTII DE CRIS-PRIHODISTE-VATA DE JOS; DC173:VATA DE JOS(DJ 707)-BASARABASA-PRAVALENI-CIUNGANI; DC174:DN76 – OCIU-BASARABASA si DC174A:DN76 – OCISOR”. Aceste drumuri imbunatatesc cond. de acces pentru locuitorii din aceste sate.

Prin programul P.N.D.R. axa 3-masura 3.2.2, am initiat proiectul integrat : « Alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; Canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti, judetul Hunedoara; Alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Brotuna si Tarnava de Cris, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara » care este in colaborare cu Primaria Tomesti, fiind infiintata ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TOMESTI – VATA.


Prin Programul Operational Sectorial « Cresterea Competitivitatii Economice » Axa Prioritara 4 « Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice» am initiat proiectul « Construire parc fotovoltaic in comuna Vata de Jos, jud.Hunedoara », prin care se doreste producerea energiei verzi din surse regenerabile astfel incat sa se asigure consumul propriu de curent al primariei si al institutiilor publice apartinatoare.